نحوه استعلام قیمت پروژهای طراحی محصول:

مبنای قیمت گذاری برای پروژهایی که نیاز به طراحی محصول دارند براساس زمان انجام کار تعیین می شود.در حقیقت وقتی صحبت از یک قطعه به میان باشد زمان انجام کار، نسبت به حالتی که نیاز به طراحی یک مجموعه باشد کمتر است زیرا در طراحی قطعه فقط روابط طراحی صرفا برای خود قطعه اعمال می گردد ولی در حالت مجموعه ،هم نیاز به طراحی قطعه می باشد و هم نیاز به رعایت روابط بین این قطعه و قطعات دیگر می باشد.برای مثال طراحی یک قطعه از خودرو در مقایسه با طراحی یک خودرو.
نیازهای عموم در زمینه طراحی محصول :
۱- طراحی مجدد نمونه ای که قبلا ساخته شده است (Reveres Engineering).
۲- طراحی قطعه ای که قبلا طراحی شده و نیاز به تغییر بعضی از قسمت های قطعه به همراه اضافه کردن قسمت های جدید دارد.
۳- طراحی قطعه ای که قبلا ساخته نشده و نیاز به طراحی محصولی جدید بر اساس یک ایده یا فکر را دارد.

راه های کسب استعلام قیمت طراحی محصول :

۱- نمونه ای از قطعه ای که نیاز به طراحی دارد را می توانید به آدرس شرکت ارسال کرده و منتظر استعلام قیمت بمانید.
۲- اگر عکس یا طرحی از ایده یا محصول خود دارید ،می توانید آن را به آدرس الکترونیکی ما ایمیل کرده و در سریع ترین زمان ممکن همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت.

جهت مشاهده اطلاعات تماس گروه مهندسی ایران ملد، اینجا کلیک نمایید.