نحوه استعلام قیمت ساخت قالب فلزی (برش،خم،کشش)

قیمت ساخت قالب فلزی(برش،خم،کشش)،براساس پارامترهای متعددی محاسبه می گردد که در ذیل به مهمترین این پارامترها اشاره می کنیم .
• ابعاد قطعه
• ضخامت ورق
• عمق کشش یا خم
• جنس ورق
• پیچیدگی های روی قطعه که تعیین کننده تعداد قالب مورد نیاز می باشد
• مشخصات پرس (در صورت تولید توسط خود مشتری)
• تیراژه قطعه تولیدی
• نوع قالب (مرحله ای یا ساده )

مهمترین این پارامترها را می توان ابعاد قطعه و ضخامت و جنس قطعه عنوان کرد.

لذا جهت کسب استعلام قیمت ساخت قالب فلزی می توانید به طریق زیر عمل کنید

۱- شما می توانید فایل ۳ بعدی تهیه شده از نمونه واقعی خود را برای ما ایمیل کرده و منتظر پاسخ استعلام قیمت در کمتر از چند ساعت باشید.(فایل ۳ بعدی با فرمت- Stp-Step-IGES)
۲- ارسال عکس از وجوه مختلف نمونه به طوری که بتوان پیچیدگی های قطعه را تشخیص داد. در صورت ارسال عکس حتماً ابعاد قطعه نیز در متن ایمیل ذکر شود.(طول،عرض،ارتفاع،ضخامت و جنس)
۳- با مراجعه حضوری و نشان دادن نمونه واقعی ، عکس یا فایل ۳ بعدی و صحبت با متخصصین ما ،شما می توانید در کمتر از یک ساعت از قیمت ساخت قالب مطلع شوید.

جهت مشاهده اطلاعات تماس گروه مهندسی ایران ملد، اینجا کلیک نمایید.