نحوه استعلام قیمت ساخت قالب تزریق پلاستیک

قیمت ساخت قالب تزریق پلاستیک براساس پارامترهای متعددی محاسبه می گردد که در ذیل به مهمترین این پارامترها اشاره می کنیم .
ابعاد قطعه (طول ،عرض و ارتفاع)
• حفره های جانبی که نیاز به کشویی دارد ( Slide)
• رزوه داخلی و خارجی
• نک های داخلی و خارجی
• کیفیت سطوح خاص
• تعداد کویتی (حفره قالب)
• جنس قطعه (ABS،PP،PA،PE،PBT)
• تیراژ قطعه تولیدی
مشخصات دستگاه تزریق(در صورت تولید توسط خود مشتری)
• راهگاه سرد یا گرم (Cold Runner- Hot Runner)

مهمترین این پارامترها را می توان ابعاد قطعه و پیچیدگی های موجود در قطعه عنوان کرد و مابقی این پارامترها وابسته به این ۲ مشخصه کلی می باشد.

لذا جهت کسب استعلام قیمت یا ساخت قالب تزریق پلاستیک می توانید به طریق زیر عمل کنید

۱- شما می توانید فایل ۳ بعدی تهیه شده از نمونه واقعی خود را برای ما ایمیل کرده و منتظر پاسخ استعلام قیمت در کمتر از چند ساعت باشید.(فایل ۳ بعدی با فرمت- Stp-Step-IGES)
۲- ارسال عکس از وجوه مختلف نمونه به طوری که بتوان پیچیدگی های قطعه را تشخیص داد. در صورت ارسال عکس حتماً ابعاد قطعه نیز در متن ایمیل ذکر شود.
۳- با مراجعه حضوری و نشان دادن نمونه واقعی ، عکس یا فایل ۳ بعدی و صحبت با متخصصین ما ،شما می توانید در کمتر از یک ساعت از قیمت ساخت قالب مطلع شوید.

جهت مشاهده اطلاعات تماس گروه مهندسی ایران ملد، اینجا کلیک نمایید.