نحوه استعلام قیمت ساخت قالب دایکست

قیمت ساخت قالب دایکست براساس پارامترهای متعددی محاسبه می گردد که در ذیل به مهمترین این پارامترها اشاره می کنیم.

  • ابعاد قطعه (طول ،عرض و ارتفاع)
  • حفره های جانبی که نیاز به کشویی دارد
  • نک های داخلی و خارجی
  • کیفیت سطوح خاص
  • تعداد کویتی(حفره قالب )

 

مهمترین این پارامترها را می توان ابعاد قطعه و پیچیدگی های موجود در قطعه عنوان کرد و مابقی این پارامترها وابسته به این ۲ مشخصه کلی می باشد.

لذا جهت کسب استعلام قیمت ساخت قالب دایکست می توانید به طریق زیر عمل کنید

۱- شما می توانید فایل ۳ بعدی تهیه شده از نمونه واقعی خود را برای ما ایمیل کرده و منتظر پاسخ استعلام قیمت در کمتر از چند ساعت باشید.(فایل ۳ بعدی با فرمت- Stp-Step-IGES)

۲- ارسال عکس از وجوه مختلف نمونه به طوری که بتوان پیچیدگی های قطعه را تشخیص داد. در صورت ارسال عکس حتماً ابعاد قطعه نیز در متن ایمیل ذکر شود.

۳- با مراجعه حضوری و نشان دادن نمونه واقعی ، عکس یا فایل ۳ بعدی و صحبت با متخصصین ما، شما می توانید در کمتر از یک ساعت از قیمت ساخت قالب مطلع شوید.

جهت مشاهده اطلاعات تماس گروه مهندسی ایران ملد، اینجا کلیک نمایید.