نحوه استعلام قیمت خدمات نمونه سازی سریع

مهمترین عوامل در برآورد هزینه ی نمونه سازی سریع :
• ابعاد قطعه
• وزن قطعه
• نوع ساپورت گذاری در قطعه می باشد
با توجه به پارامترهای فوق قیمت ساخت نمونه محاسبه می گردد.
زمان انجام کار توسط خود دستگاه مشخص می گردد.

راههای دریافت استعلام قیمت نمونه سازی سریع:

۱- شما می توانید فایل ۳ بعدی تهیه شده از نمونه واقعی خود را برای ما ایمیل کرده و منتظر پاسخ استعلام قیمت در کمتر از چند ساعت باشید.(فایل ۳ بعدی با فرمت- Stp-Step-Stl)
۲- در صورتی که فایل ۳ بعدی از نمونه خود ندارید می توانید نمونه را برای ما ارسال کرده تا به صورت مهندسی معکوس ابتدا قطعه طراحی مجدد شده سپس طبق فایل طراحی شده،اقدام به ساخت نمونه نماییم.

جهت مشاهده اطلاعات تماس گروه مهندسی ایران ملد، اینجا کلیک نمایید.